Prvý outdoorový coworking s architektonickým hubom

Prvý outdoorový coworking s architektonickým hubom

Klient: JTRE

Zadanie: 

Nové Lido je už niekoľko rokov prepojené so susediacim Tyršákom. Návštevníci ale o značku neprejavovali dostatočný záujem a bolo potrebné prísť s originálnym nápadom. Cieľom komunikácie bolo priblížiť Bratislavčanom unikátne benefity budúcej štvrte Nové Lido s dôrazom na kvalitu priestorov pre hodnotné trávenie času. Spolupráca so susediacou mestskom plážou Tyršák formou sponzoringu však prvý rok nepriniesla výsledky a bolo potrebné prísť s iným riešením.

Stratégia a plán:   

Zrevitalizovaný priestor pod Starým mostom s názvom Tyršák ponúka oddych, zábavu i kultúru a priťahuje Bratislavčanov na nábrežie. Primárne ide o mladých ľudí a rodiny, takže sme sa na tieto cieľové skupiny sústredili aj my.  Stratégiou bolo komunikačne prepojiť územie budúceho Nového Lida s produktívnym, dizajnovým a všestranným prostredím pre aktívne trávenie času. Poukázať na benefity novej štvrte cez vlastný opakovaný zážitok. Vznikol tak nápad vytvoriť jedinečný hybridný priestor, ktorý poslúži obidvom cieľovým skupinám a stane sa tak prirodzenou komunikačnou platformou. Na základe tohto plánu vznikol prvý letný outdoorový coworking a detský architektonický hub v Bratislave, ktorý oslovil dve úplne rozdielne cieľové skupiny – mladých ľudí a rodiny s deťmi

Realizácia projektu:

S realizáciou sme sa naozaj vyhrali a Tyršák sa razom stal dizajnovým priestorom s chill zónou priamo v kontajneri s potrebným vybavením v príjemnom pracovnom prostredí s výhľadom na Dunaj. Detský architektonický HUB priniesol kreatívne tematické aktivity, ktoré rozvíjajú detskú predstavivosť a podnecujú k tvorbe, ktorá súvisí s architektúrou a dizajnom. Maľovanky s vizuálmi Nového Lida – nábrežie Dunaja, ihrisko, lávka cez Dunaj a ekologické veľké stavebnice boli deťom stále k dispozícií. Priestor bol využitý na rôznorodé divadielka pre deti, kreatívne dielne s architektom a eventy ako napr. prednáška odbornej garantky a organizátorky projektu Deti a Architektúra, Dariny Lalíkovej.   

Výsledky:

Unikátne riešenie pre dve rôzne cieľové skupiny s podporou presne cielenej low budget komunikácie sa ukázalo ako veľmi úspešné. Výsledkom projektu je zvýšený záujem verejnosti o značku a projekt Nové Lido, čo potvrdzuje zvýšená návštevnosť webu novelido.sk o 50% počas trvania Tyršáku, nárast návštevnosti profilu na Facebooku predstavoval 35%. Podarilo sa nám zaujať cieľovú skupinu a predstaviť novú štvrť a jej benefity prostredníctvom obrandovaných priestorov s komunikačnými posolstvami o novej štvrti.           

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *