Komunitná záhrada Nové Lido

Komunitná záhrada Nové Lido

Klient: JTRE

Zadanie:

Developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE sa špecializuje na výstavbu komplexných mestských štvrtí. Dlhodobo prispieva k lepšiemu a udržateľnejšiemu mestskému prostrediu v miestach svojich projektov. Medzi mostom Apollo a Starým mostom onedlho vznikne nová mestská časť Nové Lido, a tak bolo potrebné verejnosť pripravovať na plánovanú výstavbu. Výzvou bolo zároveň zvrátenie nepravdivých informácií ohľadom výstavby v rámci chráneného územia. Komunikáciu sme cielili na komunitu v okolí Nového Lida – obyvateľov Bratislavy, resp. mestskej časti Petržalka.

Stratégia a plán:

Stratégia zahŕňala vybudovanie vzťahov s komunitou ľudí v okolí územia Nového Lida prostredníctvom udržateľného projektu, ktorý bude slúžiť komunite a ponúkne priestor, ktorý zapája, vzdeláva a zbližuje ľudí. Potrebovali sme vytvoriť väzbu na územie a dostať možnosť prirodzene odkomunikovať informácie o projekte a benefity novej štvrte. Výsledkom kampane malo byť posilnenie pozitívneho vzťahu komunity k projektu Nové Lido a ako aj k samotnej značke JTRE.

Realizácia projektu:

Nové Lido prinesie verejné priestory pre hodnotné trávenie času i aktívny život a tieto princípy sme pretavili do myšlienky projektu. Ideou kampane bola príprava Komunitnej záhrady, ktorá nadviaže na záhradkársku tradíciu v oblasti a umožní využívanie pozemku v prospech komunity už teraz.

Výzvou bola revitalizácia pozemku  v atraktívny, udržiavaný priestor, ktorý bude slúžiť komunite. Garantom projektu a tútorom záhradkárov sa stal Ladislav Dudor, zakladateľ jednej z najúspešnejších komunitných záhrad v Bratislave. Komunikácia bola v prvej fáze zameraná na nábor záhradkárov. Zahŕňala kampaň na Facebooku a Instagrame, komunikáciu prostredníctvom vlastných médií  – magazínov novelido.sk a spojenabratislava.sk a regionálnych médií.

Po otvorení záhrady sa naštartovala komunikácia vo vnútri komunity. Uzavretá skupina na Facebooku ponúkala pestovateľom množstvo článkov šitých na mieru, tipov i rád od Ladislava Dudora a poskytla platformu na spoločnú komunikáciu a zdieľanie zážitkov a skúseností. Privítací event sa stal prvou spoločnou aktivitou celej komunity a inšpiráciou pre následne podujatia, ktoré prebehli počas sezóny 2022.

Výsledky:

Do projektu sa len za prvé 3 dni prihlásilo vyše 100 záujemcov vrátane materských škôl z okolia. Podarilo sa nám vybudovať aktívnu komunitu päťdesiatich rodín Bratislavčanov, ktorá sa stmelila a pokračuje v takmer nezmenenej zostave aj tento rok. V rámci regiónu sa nám podarilo atraktívne predstaviť  komunitné záhradkárčenie ako ekologickú a prospešnú aktivitu, ktorá okrem pestovania plodín prináša aj socializáciu. Vzbudili sme záujem komunity o  Nové Lido a kľúčové benefity projektu. Komunitná záhrada sa vďaka výsledkom prvého ročníka stala dlhodobým projektom JTRE a súčasťou budúcej novej štvrte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *