Krízová komunikácia

Krízová komunikácia

Prevedieme Vašu spoločnosť krízou

Pomôžeme Vám dosiahnuť Vaše obchodné ciele bez straty tých najlepších

V čase zlých správ a hospodárskeho prepadu prechádzajú firmy zaťažkávajúcou skúškou. Mnohé sa rozhodujú, akým spôsobom pristúpia k zachovaniu svojho biznisu – či siahnu po prepúšťaní, alebo pošlú časť pracovníkov na home office, alebo znížia platy, či urobia zmenu v organizačnej štruktúre, či vo svojich procesoch, presťahujú sa na nové miesto. Do úvahy prichádza aj predaj, s tým spojený rebranding a zmena vlastníckej štruktúry. Každá takáto zmena však vyvoláva obavy a často aj odpor. Firma môže prísť o ochotu zamestnancov podávať výkony, o ich lojalitu a s tým idú ruka v ruke spoločné hodnoty. Toto všetko je v procese zmeny veľmi labilné. Ľudia totiž zmeny prijímajú veľmi ťažko.

A tu nastupuje úloha lídrov previesť spoločnosť takými zmenami. Zamestnancom treba všetko zrozumiteľne, jasne a trpezlivo vysvetliť, aby správne pochopili dôvody zmeny, aby ste neprišli o tých nejlepších zamestnancov...

Pomôžeme Vám s tým

Vrátime Vám Vašu investíciu prostredníctvom spokojných a lojálnych zamestancov

Riadenie zmien v spoločnosti

 • Audit internej komunikácie (Pozrieme sa na to, ako funguje Vaša interná komunikácia)
 • Zostavenie efektívneho komunikačného tímu (efektívny tím neznamená len ľudí z HR...)
 • Vypracovanie stratégie internej komunikácie v čase zmien (vypracujeme Vám stratégiu ušitú na mieru potrieb Vašej spoločnosti)
 • Nastavenie nástrojov na komunikáciu zmien v spoločnosti (pomôžeme Vám pritiahnuť záujem Vašich zamestnancov a ich participáciu na zmenách)
 • Plánovanie a manažment interných komunikačných akcií (zabezpečíme, že všetky Vaše aktivity v rámci internej komunikácie budú urobené perfektne a efektívnou formou)
 • Tvorba obsahu internej komunikácie (pomôžeme Vám vytvoriť obsah, s ktorým sa Vaši zamestnanci stotožnia)
 • Poradenstvo pri tvorbe obsahu internej komunikácie

Produkty, ktoré v tejto súvislosti ponúkame:

 • Môžete si najať náš tím na vykonanie špecifického projektu
 • Môžete si prenajať iba jedného nášho konzultanta (poradenské služby – flex interná komunikácia – umožňuje neustálu výzvu, založenú na kreativite, osobnej iniciatíve a tímovej práci, náš kolega bude fungovať pri Vašom tíme internej komunikácie ako poradca na určitý počet hodín v mesiaci, alebo v inej pravidelnej periodicite)
 • Organizácia workshopov pre vedenie spoločnosti
 • Organizácia workshopov pre HR oddelenia
 • Teambuildingové aktivity
 • Poradenstvo pri komunikácii so zamestnancami
 • Zabezpečovanie dlhodobejšej internej komunikácie
 • Komunikačný tréning pre vybraných zamestnancov spoločnosti
 • Rebranding spoločnosti