NeobyCHAIný svet farieb

Zadanie:

Predstaviť verejnosti nový produkt CHAI LATTE od Rajo a.s. formou samplingu.

Riešenie:

Spoločne s Chai Latte sme dali ľuďom priestor odhaliť skutočnú krásu farieb. Počas celého dňa sa mohli podieľať na vytváraní unikátneho umeleckého diela, ktoré zároveň slúžilo ako fotostena, aby si každý z podujatia mohol odniesť spomienku zvečnenú v mobile či na sociálnych sieťach.