Public Relations

Public Relations

Ľudia milujú príbehy úspešných a my im radi predstavíme aj ten VÁŠ.

Od roku 2004 sme sa naučili mnohému, stali sme sa odborníkmi v oblasti budovania public relations. Pre klientov z rôznych odvetví sme pripravili kľúčové komunikačné stratégie pre nové projekty, produkty a výrobky. Pre spoločnosti, ktoré potrebovali pomôcť s krízovou komunikáciou, sme sa stali prvou a spoľahlivou voľbou.

Naša pridaná hodnota

Naša práca nás baví

Je pre nás vášňou a výzvou.

Vieme, že ste výnimoční

Ľudia milujú príbehy úspešných a my im radi predstavíme aj ten váš.

Sme chápaví

Každé zadanie klienta zodpovedne analyzujeme. Sme jeho strategickým partnerom.

Napĺňame ciele

Pripravujeme stratégie orientované pro-obchodne a pomáhame klientom naplniť ich ciele.

Know-how

Robíme PR inak. Máme vlastné know – how, máme kontakty medzi novinármi aj medzi influencermi.

Máme výsledky

Na konci každého projektu máme merateľné, overiteľné výsledky.

Podarilo sa nám

V roku 2017 sme pripravili 1365 mediálnych výstupov pre klienta BHP
Pomohli sme spoločnosti Rajo prekonať obchodný plán v predaji produktovej novinky Active Protein o 270%