Reputation management

Najväčšia konferencia bazenárského priemyslu

Klient: COMPASS EUROPE

Zadanie:

Bazenárske a wellness odvetvie posledné roky zaznamenáva celosvetový boom. Rýchly vývoj branže si žiadal pomoc pri vytváraní vhodného podnikateľského prostredia a legislatívy na domácom trhu. Spoločnosť COMPASS EUROPE ako slovenský výrobca bazénov mala ambíciu združiť lokálnych podnikateľov v oblasti výroby a prevádzky bazénov, sáun a wellness a profilovať sa ako partner pre diskusie so štátom.

Situácia vo svete zároveň zmenila plány celej branže a najväčšia celosvetová výstava v Nemecku bola v roku 2021 zrušená. Videli sme v tom výzvu a príležitosť rozšíriť tradičnú konferenciu pre partnerov COMPASS EUROPE a usporiadať tak celosvetovo najväčšie podujatie pre celé odvetvie.

Realizácia:

Komunikačná stratégia bola postavená na strategickom pozicionovaní spoločnosti COMPASS EUROPE ako odborníka a zároveň zástupcu svojej branže na úrovni dialógu so štátom. Na Slovensku neexistovalo združenie podnikateľov v oblasti výroby a prevádzky bazénov a wellness a spojenie týchto subjektov do asociácie bolo pre rozvoj celého odvetvia dôležité. Projekt začal ohlásením vzniku Slovenskej asociácie podnikateľov v oblasti bazénov, sáun a wellness, ktorá bude hájiť záujmy odvetvia. Svoje ciele odprezentovala na stretnutí s Jánom Oravcom, štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR.

Druhou kľúčovou časťou stratégie bola prezentácia spoločnosti COMPASS EUROPE na svetovej úrovni a to prostredníctvom konferencie celosvetového významu, ktorú sme zorganizovali koncom roka v Dubaji pre odborníkov odvetvia z celého sveta. V Dubaji tak za najprísnejších opatrení prebehlo štvordňové podujatie – konferencia a večerné eventy, ktoré mali rôzne témy aj lokácie a slúžili na networking. Konferencie sa zúčastnilo tristo odborníkov z dvadsiatich krajín sveta a desať medzinárodných spíkrov. Predstavené boli inovácie a riešenia spojené s ochranou životného prostredia. Podujatie sa konalo súčasne s výstavou EXPO 2020 zameranou na udržateľnosť.

Konzistentná ročná B2B komunikácia s odborníkmi pozvanými na konferenciu sa viedla prostredníctvom aplikácie Pool family. Informácie z miesta konania, fotografie alebo detailný program napomohli v budovaní vzťahu s obchodnými partnermi spoločnosti.

Kampaň podporila séria článkov a rozhovorov s predstaviteľmi COMPASS EUROPE v médiách a na LinkedIn.

Výsledky:

Vznik profesnej organizácie v oblasti bazénov a jej uznanie Ministerstvom hospodárstva SR ako relevantného partnera je dôležitým míľnikom pre rozvoj odvetvia na Slovensku. Celosvetový úspech a uznanie spoločnosť COMPASS EUROPE získala vďaka organizácii najväčšej konferencie o bazénoch na svete v roku 2021. Spojenie stoviek obchodných partnerov a expertov umožnilo prezentáciu svetových trendov a inovácií v odbore, ktorý sa aktuálne veľmi rýchlo vyvíja.

COMPASS EUROPE sa tak stala komunikačným a biznis lídrom celého odvetvia nielen doma, ale aj v celosvetovom meradle.

Krízové riešenie v hotelovom segmente

Klient: Best Hotel Properties

Zadanie:

Slovenské hotely a reštaurácie utrpeli počas koronakrízy najviac za posledné desaťročia, pričom rok 2021 priniesol množstvo ďalších otázok, ktoré súviseli s obmedzeniami a značnými zmenami v ich fungovaní. Našou úlohou bolo strategické poradenstvo, príprava plánu a kontinuálna krízová komunikácia pre skupinu Best Hotel Properties (BHP), jedného z najväčších slovenských prevádzkovateľov hotelov. Cieľom bola aktívna komunikácia s predstaviteľmi vlády v spolupráci s profesnými organizáciami a posilnenie tlaku verejnosti na podporu pomoci odvetviu.

Realizácia:

Znovuotvorenie hotelov a reštaurácii v roku 2021 a následné pravidelné zmeny podmienok ich fungovania pre skupinu BHP znamenali kontinuálnu krízovú komunikáciu. Naša  stratégia sa v prvom rade sústredila na identifikáciu hlavných rizík a následné nastavenie komunikácie tak, aby podporila kľúčové manažérske rozhodnutia BHP. Pokračovali sme špecifikáciou cieľových skupín, keďže sa jednalo nielen o externú ale aj o internú komunikáciu. Súčasťou plánu boli aktivity realizované v spolupráci s Asociáciou hotelov a reštaurácii a výber a otvorenie pálčivých tém pre celé odvetvie. V rámci stratégie kontinuálnej krízovej komunikácie sme sa zamerali na identifikáciu kľúčových tém pre rok 2021, a tými boli: celková situácia v hotelierstve, nejednoznačná komunikácia opatrení, otázka štátnej pomoci, znovuotvorenie hotelov, téma kongresov a podujatí, HR otázky. Ďalej sme sa pozreli na relevantné médiá, ktoré sa téme hotelierstva venujú, majú relevantný zásah a pomôžu s vytvorením tlaku na zákonodarcov.

Kľúčovým pre daný projekt bol media lobbing a získanie priameho priestoru v médiách nielen formou vyjadrení v rámci článkov, ale aj formou veľkých profilových rozhovorov v mienkotvorných denníkoch, týždenníkoch a televíziách.

BHP v súčinnosti so stavovskou organizáciou koordinovalo komunikáciu na štátne orgány (public affairs), zamestnancov (interná komunikácia) a media (media relations). V prvej polovici roka prebehlo stretnutie s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Výsledky:

Vďaka strategickému prístupu ku krízovej komunikácii sa BHP stalo komunikačným lídrom a ownerom danej témy v médiách. V súčinnosti s Asociáciou hotelov a reštaurácii Slovenska sme vzbudili záujem novinárov o situáciu v hotelierstve a posilnili tlak verejnosti na vládu v otázke významu štátnej pomoci. Aj vďaka vytvorenému tlaku sa štátna pomoc predĺžila a BHP nebolo nútené pristúpiť k prepúšťaniu.

Aktívnym prístupom sa dosiahlo 45 výstupov s mediálnou hodnotou 334.000 EUR, išlo hlavne o profilové rozhovory a články v mienkotvorných tlačených a online médiách, rádiách a televíziách.