Služby

Komunikačné a PR služby

 • Komunikačné stratégie
 • PR stratégie
 • Public Affairs
 • Riadenie zmien spoločnosti
 • Korporátna komunikácia

Online komunikácia

 • Správa sociálnych sietí
 • Vytváranie webových stránok
 • Interná komunikácia


Komunikačné tréningy

 • Tréningy mediálnej komunikácie
 • Tréningy krízovej komunikácie
 • Prezentácia a prezentačné zručnosti
 • Motivačné programy

 
Marketing

 • Content Marketing
 • Digitálny Marketing
 • Inbound Marketing

 
Iné služby

 • Špeciálna a krízová komunikácia
 • Osobné PR
 • Produktové PR
 • CSR aktivity