Krízové riešenie v hotelovom segmente

Krízové riešenie v hotelovom segmente

Klient: Best Hotel Properties

Zadanie:

Slovenské hotely a reštaurácie utrpeli počas koronakrízy najviac za posledné desaťročia, pričom rok 2021 priniesol množstvo ďalších otázok, ktoré súviseli s obmedzeniami a značnými zmenami v ich fungovaní. Našou úlohou bolo strategické poradenstvo, príprava plánu a kontinuálna krízová komunikácia pre skupinu Best Hotel Properties (BHP), jedného z najväčších slovenských prevádzkovateľov hotelov. Cieľom bola aktívna komunikácia s predstaviteľmi vlády v spolupráci s profesnými organizáciami a posilnenie tlaku verejnosti na podporu pomoci odvetviu.

Realizácia:

Znovuotvorenie hotelov a reštaurácii v roku 2021 a následné pravidelné zmeny podmienok ich fungovania pre skupinu BHP znamenali kontinuálnu krízovú komunikáciu. Naša  stratégia sa v prvom rade sústredila na identifikáciu hlavných rizík a následné nastavenie komunikácie tak, aby podporila kľúčové manažérske rozhodnutia BHP. Pokračovali sme špecifikáciou cieľových skupín, keďže sa jednalo nielen o externú ale aj o internú komunikáciu. Súčasťou plánu boli aktivity realizované v spolupráci s Asociáciou hotelov a reštaurácii a výber a otvorenie pálčivých tém pre celé odvetvie. V rámci stratégie kontinuálnej krízovej komunikácie sme sa zamerali na identifikáciu kľúčových tém pre rok 2021, a tými boli: celková situácia v hotelierstve, nejednoznačná komunikácia opatrení, otázka štátnej pomoci, znovuotvorenie hotelov, téma kongresov a podujatí, HR otázky. Ďalej sme sa pozreli na relevantné médiá, ktoré sa téme hotelierstva venujú, majú relevantný zásah a pomôžu s vytvorením tlaku na zákonodarcov.

Kľúčovým pre daný projekt bol media lobbing a získanie priameho priestoru v médiách nielen formou vyjadrení v rámci článkov, ale aj formou veľkých profilových rozhovorov v mienkotvorných denníkoch, týždenníkoch a televíziách.

BHP v súčinnosti so stavovskou organizáciou koordinovalo komunikáciu na štátne orgány (public affairs), zamestnancov (interná komunikácia) a media (media relations). V prvej polovici roka prebehlo stretnutie s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Výsledky:

Vďaka strategickému prístupu ku krízovej komunikácii sa BHP stalo komunikačným lídrom a ownerom danej témy v médiách. V súčinnosti s Asociáciou hotelov a reštaurácii Slovenska sme vzbudili záujem novinárov o situáciu v hotelierstve a posilnili tlak verejnosti na vládu v otázke významu štátnej pomoci. Aj vďaka vytvorenému tlaku sa štátna pomoc predĺžila a BHP nebolo nútené pristúpiť k prepúšťaniu.

Aktívnym prístupom sa dosiahlo 45 výstupov s mediálnou hodnotou 334.000 EUR, išlo hlavne o profilové rozhovory a články v mienkotvorných tlačených a online médiách, rádiách a televíziách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *